Da starost ne bude slabost

Projekt odobren od strane: Ministarstva socijalne politike i mladi
Vrijednost projekta: 76.258,72 kn

 

Kroz aktivnosti projekta dokazalo se da godine ne predstavljaju prepreku za provođenje niza aktivnosti koje su bitne i važne za osobe treće dobi.

Aktivnosti koje su se provodile:
Edukacijske: predavanja o zdravom načinu životu, prezentiranje prava kada je u pitanju socijalna skrb, predavanja o tlaku i razini šećera u krvi i važnost zdrave ishrane.
Znanstveno-rekreativne: Gimnastika za treću dob, boravak liječnika opće prakse s korisnicima
Savjetodavne: Upute o administrativnim procedurama, zdravstveni savjeti, psihološko savjetovanje.
Kreativne: Ručni radovi, izrada raznih predmeta u raznim tehnikama, sati za čitanje novina i knjiga.
Kulturno-zabavne: Društvene igre, pjesma i ples iz dana njihove mladosti, interakcija sa djecom iz KUD-a „Kosovčica“ i njihov zajednički rad.
Kroz projekt je uključeno:
– 42 korisnika, osoba treće dobi, bez obzira na vjeru i pripadnost, iz svih sela Općine Biskupija
– 5 volontera
– 17 nezaposlenih žena
– 23oje djece
– Djelatnici općine (kao korisnici i učesnici aktivnosti)
– Stručna služba iz Doma za starije i nemoćne Knin
– Liječnik opće prakse
– Djeca i mladi (kroz zajedničke kreativne aktivnoti)
Odrađeno:
– 24 individualne posjete CZS
– 1600 h volonterskog rada
– 190h odigranih društvenih igara
– 96h pregledavanja i edukacija na temu „Utjecaj ishrane na kvalitetu življenja“