Klub – „Ljepša starost“

Projekt odobren od strani Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Vrijednost projekta: 45.000,00 kn
Trajanje projekta: 10mj

Projekt „Klub – „Ljepša starost“ ima za cilj da putem organiziranih dnevnih aktivnosti provede uključivanje starijih osoba u život zajednice, da smanji njihovu društvenu isključenost i to na način da njihovo životno znanje i iskustvo stavi u funkciju.
Provođenjem projekta kroz koji bi se postiglo „pokretanje“ osoba treće dobi iz svojih kuća, njihovo aktiviranje, društveni angažman, uključivanje u aktivan život zajednice; bi bio značajan doprinos poboljšanju života u cijeloj zajednici, a posebno poboljšanju kvalitete života samih korisnika projekta, jer bi uvidjeli da iako su stari i sami, mogu za sebe puno toga uraditi, pronaći novi smisao života, nove zanimacije i biti od značaja i koristi jer prenose svoja znanja i iskustva- a to znači biti ponovo aktivan i osjećati se „živim“.
Aktivnosti koje će se provoditi u projektu su slijedeće:

Kreativne (pletenje, heklanje, tkanje, šivanje, izrada raznih predmeta u raznim tehnikama; boje za staklo, duborez, zlatovez…)
Zdravstveno-edukativne (druženje s medicinskom sestrom-vanjskim suradnikom; kada će biti upriličeno besplatno mjerenje tlaka i razine šećera u krvi, te razgovor o zdravstvenim problemima i savjetodavni razgovori, poticanje tjelovježbe za zdraviji život i priprema zdravih jela)
Razgovor i druženje (u okviru kojih će se odvijati međugeneracijsko druženje sa djecom, i njihovim majkama i gdje će se vršiti razmjena iskustava -kako je nekada bilo a kako je to sada:
– na temu škole i školovanja,
– na temu recepata i jela,
– na temu društvenog života,
– na temu starih zanata (podučavanje).

– Kao rezultat zajedničkog rada, izraditi će panoe sa prikazima razmijenjenih iskustava, koji će biti izloženi u vidu izložbe u prostorijama održavanja aktivnosti, a po završetku projekta u prostorijama udruge.

Kulturno-zabavne – (društvene igre,pjesma i ples iz dana njihove mladosti,interakcija sa djecom i njihov zajednički rad,turniri u šahu, briškuli).
Kombinirane aktivnosti – ( u okviru koji će se kombinirati gore navedene aktivnosti, kao rezultat različitih interesovanja kod korisnika, u okviru koje će se odraditi i zajednički izlet u Drvar na manifestaciju „Dani drenjina“, za korisnike projekta, volonterke i djecu (koja su aktivna na radionicama).

Aktivnosti će biti raspoređene u pet radnih dana, po 4 sata izravnog rada sa korisnicima -svaki dan, s tim da će u jednom danu biti zastupljene najmanje 3 aktivnosti- sveukupno 20 sati tjedno različitih aktivnosti.
Za sve korisnike, aktivnosti će biti besplatne.

  • CLIENT Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
  • YEAR 2017
  • CATEGORY
  • TAGS